Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε) (TECNCOM108)
Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θ) (TECNCOM107)
Επικοινωνίες Δεδομένων (Θ) (TECNCOM103)
Ηλεκτροτεχνία (Ε) (TECNCOM110)
Ηλεκτροτεχνία (Θ) (TECNCOM109)
Λειτουργικά Συστήματα Ι (Ε) (TECNCOM102)
Λειτουργικά Συστήματα Ι (Θ) (TECNCOM101)
Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα (Ε) (TECNCOM104)
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Ε) (TECNCOM106)
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ) (TECNCOM105)