Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  (ACCOUNT121)
ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ  (ACCOUNT118)ΤΟΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ  (ACCOUNT122)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  (ACCOUNT123)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ  (ACCOUNT119)ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ  (ACCOUNT124)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  (ACCOUNT117)ΓΛΕΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  (ACCOUNT120)ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ