Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MARKETING (ACCOUNT115)
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ACCOUNT109)
ΔΙΚΑΙΟ Ι (ACCOUNT110)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (ACCOUNT113)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ACCOUNT111)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ACCOUNT116)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (ACCOUNT112)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ACCOUNT114)