Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου- Φοροτεχνικού Γραφείου
  • Α' Εξάμηνο (2017Β) (ACCOUNT)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β Έξάμηνο (2018Α) (ACCOUNT)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MARKETING (ACCOUNT107)
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ACCOUNT101)
ΔΙΚΑΙΟ Ι (ACCOUNT102)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (ACCOUNT105)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ACCOUNT103)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ACCOUNT108)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (ACCOUNT104)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ACCOUNT106)