Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (PHARM144)
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (PHARM143)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (PHARM140)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (PHARM139)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (PHARM146)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (PHARM142)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (PHARM141)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (PHARM138)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ) (PHARM137)
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (PHARM145)