Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (PHARM132)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (PHARM131)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (PHARM134)
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (PHARM130)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (PHARM136)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (PHARM135)
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PHARM133)