Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (PHARM125)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (PHARM124)
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (PHARM129)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (PHARM127)
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (PHARM128)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (PHARM123)
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (PHARM126)