Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (AIR136)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (AIR133)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (AIR132)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (AIR137)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ MANAGEMENT ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (AIR138)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (AIR134)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - CRS (AIR135)