Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (INFANT156)
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ- ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ (INFANT154)
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ (INFANT159)
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (INFANT158)
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (INFANT157)
ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (INFANT155)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (INFANT160)