Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (TECNCOM131)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (TECNCOM132)