Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ (TOURIST135)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (TOURIST136)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (TOURIST137)