Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
BUSINESS ENGLISH  (AIR129)ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  (AIR130)ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  (AIR121)ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ  (AIR128)ΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  (AIR125)ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  (AIR124)ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ CRS  (AIR126)ΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ CRS (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (AIR127)ΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)  (AIR123)ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)  (AIR122)ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ