Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
BAR (Ε) (TOURIST111)
BAR (Θ) (TOURIST110)
Αγγλικά (Θ) (TOURIST115)
Γερμανικά (Θ) (TOURIST108)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ (Θ) (TOURIST118)
Οινολογία (Θ) (TOURIST114)
Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου (Ε) (TOURIST117)
Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου (Θ) (TOURIST116)
Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι, ΙΙ (Θ) (TOURIST113)
Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα (Ε) (TOURIST112)
Υγιεινή Και Ασφάλεια (Θ) (TOURIST109)