Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε) (TECNCOM121)
Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θ) (TECNCOM120)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Ε) (TECNCOM117)Δημήτριος Δαούσης
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Θ) (TECNCOM116)Δημήτριος Δαούσης
Δίκτυα Υπολογιστών Ι (Ε) (TECNCOM114)
Δίκτυα Υπολογιστών Ι (Θ) (TECNCOM113)
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Ε) (TECNCOM112)
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Θ) (TECNCOM111)
Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα (Ε) (TECNCOM115)Δημήτριος Δαούσης
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Ε) (TECNCOM119)
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ) (TECNCOM118)