Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλικά (Θ) (AIR113)
Αεροπορικό Δίκαιο (Θ) (AIR112)
Αεροπορικοί Ναύλοι (Θ) (AIR118)
Γαλλικά (Θ) (AIR114)
Μεταφορά Εμπορευμάτων CARGO (Θ) (AIR111)
Οργάνωση Και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου Και Αεροπορική Εταιρείας (Θ) (AIR117)
Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα (Ε) (AIR119)
Ταξιδιωτική Γεωγραφία (Θ) (AIR115)
Τουρισμός Και Αεροπορική Βιομηχανία Μεταφορών (Θ) (AIR116)
Τουριστικό Και Αεροπορικό Marketing (Θ) (AIR110)