Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχές Διατροφής Ι. ΙΙ (Ε) (FOOD114)
Αρχές Διατροφής Ι. ΙΙ (Θ) (FOOD113)
Ασφάλεια Και Υγιεινή Στην Εργασία (Θ) (FOOD109)
Βιοστατιστική (Θ) (FOOD110)
Βιοχημεία (Θ) (FOOD112)
Μικροβιολογία (Θ) (FOOD115)
Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα (Ε) (FOOD116)
Χημεία Τροφίμων (Θ) (FOOD111)