Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Marketing (Θ) (TOURIST103)
Αγγλικά (Θ) (TOURIST105)
Αρχές Οικονομικής (Θ) (TOURIST104)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ (Θ) (TOURIST107)
Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι, ΙΙ (Θ) (TOURIST106)
Πρακτική Άσκηση Στην Ειδικότητα (Ε) (TOURIST102)
Τουρισμός (Θ) (TOURIST101)