Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business English & Tourism Terminology (Θ) (AIR109)
Αεροπορικό Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις (IATA - UFTAA - ICAO - BSP) (Θ) (AIR101)
Αεροπορικοί Ναύλοι (Θ) (AIR105)
Γαλλικά (Θ) (AIR108)
Μεταφορά Εμπορευμάτων CARGO (Θ) (AIR107)
Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου & Αεροπορικής Εταιρείας (Θ) (AIR106)
Πρακτική Άσκηση Στην Ειδικότητα (Ε) (AIR104)
Ταξιδιώτικη Γεωγραφία & Ταξιδιωτικοί Οδηγοί (Θ) (AIR102)
Τουρισμός & Αεροπορική Βιομηχανία μεταφορών (Θ) (AIR103)
Τουριστικό Και Αεροπορικό Marketing (Θ) (AIR120)