Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γενική Ψυχολογία (Θ) (INFANT110)
Εξελικτική Ψυχολογία (Θ) (INFANT101)
Μουσικοκινητική Αγωγή (Ε) (INFANT102)
Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) (INFANT103)
Παιδαγωγική - Νηπιαγωγική (Θ) (INFANT104)
Παιδική Λογοτεχνία (Θ) (INFANT109)
Πρακτική Άσκηση Στην Ειδικότητα (Ε) (INFANT106)
Στοιχεία Βρεφοκομίας (Θ) (INFANT107)
Στοιχεία Υγιεινής (Θ) (INFANT108)
Τεχνικά (Ε) (INFANT105)