Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
- Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 -

Ο/η κάθε εκπαιδευτής/τρια υποβάλλει με το τέλος του μαθήματος (ωρολόγιο πρόγραμμα) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ (φόρμα) για κάθε μάθημα που του έχει ανατεθεί, στο οποίο καταχωρεί απουσίες (ίσες με τον αριθμό ωρών του μαθήματος) στους καταρτιζόμενους που δεν ανταποκρίθηκαν στην εξ αποστάσεως διαδικασία. Αν χρησιμοποιεί μόνο την ασύγχρονη (eclass) υποβάλλει μία φορά την εβδομάδα ένα συγκεντρωτικό για κάθε μάθημα που του έχει ανατεθεί, στο οποίο καταχωρεί απουσίες (ίσες με τον εβδομαδιαίο αριθμό ωρών του μαθήματος) στους καταρτιζόμενους που δεν ανταποκρίθηκαν στην εξ αποστάσεως διαδικασία (αποστολή εργασίας/άσκησης, κτλ).

– Η ανταπόκριση των καταρτιζόμενων πρέπει να στοιχειοθετείται από το υλικό που αποστέλλουν μέσω eClass.

– Στα μαθήματα με δύο-τρείς διδάσκοντες, απουσιολόγιο υποβάλλουν ΟΛΟΙ (είναι και παρουσιολόγιο).

– Εάν δεν υπάρχουν απουσίες, υποβάλλεται απουσιολόγιο χωρίς ονόματα καταρτιζόμενων και χωρίς απουσίες.

 

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  • Χρήση της πλατφόρμας Open eClass, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.
  • Ανάρτηση υλικού του μαθήματος που διδάσκετε, με βάση τον οδηγό σπουδών. Το υλικό καλό είναι να είναι ταξινομημένο σε ενότητες σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο προγραμματισμόκαι για την καλύτερη αξιοποίηση από τους σπουδαστές.
  • Θα γίνεται ανάθεση εργασιώνασκήσεωνγια κάθε μάθημα, με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την ανάρτηση των απαντήσεων από τους καταρτιζόμενους, πριν το επόμενο μάθημα. Καταρτιζόμενος, που δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, θα λαμβάνει τις απουσίες του μαθήματος.           

 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  • Χρήση οποιουδήποτε εργαλείου επιθυμεί ο εκπαιδευτής (Webex, Zoom κ.τ.λ.), με εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος. Δημιουργία της τηλεδιάσκεψης για κάθε μάθημα, με τον σύνδεσμο ( URL), να αποστέλλεται (νωρίτερα απο το μάθημα) και στο ΔΙΕΚ (ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ) και καλό θα ήταν να δηλώνεται στη πλατφόρμα Open eClass , στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος για την εύκολη πρόσβαση των σπουδαστών, ακόμη και μία ημέρα νωρίτερα από την διδασκαλία του.  

 

 

Επισημάνσεις

Είτε χρησιμοποιηθεί η ασύγχρονη είτε η σύγχρονη, είτε συνδυασμός και των δύο
θα πρέπει να εφαρμόσετε  τα παρακάτω:

  • Τα μαθήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Τα μαθήματα θα θεωρούνται ως γενόμενα  και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα, με την προϋπόθεση να τηρούνται τα παραπάνω αναφερόμενα και να έχει σταλεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο – απουσιολόγιο.
  • Λήψη Απουσιών:  Οι απουσίες αρχικά θα καταχωρούνται στη φόρμα που σας έχει σταλεί. Πρέπει να τηρείται ένα αντίγραφο απουσιολογίου, για κάθε μάθημα, για κάθε εβδομάδα και μέχρι την λήξη της εξ αποστάσεως κατάρτιση. Με την λήξη της εξ αποστάσεως κατάρτισης θα περαστούν οι απουσίες  από τους εκπαιδευτές  στα απουσιολόγια στη γραμματεία του ΙΕΚ και θα υπογραφούν μαζί με την συμπλήρωση του βιβλίου ύλης με τις αντίστοιχες ενότητες
  • Το υλικό για τα μαθήματα που διδάσκετε θα πρέπει μέχρι τέλος ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  να έχει «ανέβει» στο eclass ώστε να προετοιμαστούν οι καταρτιζόμενοι για την πρόοδο (με όποιον τρόπο και αν γίνει).