Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Τελικές Γραπτές Εξετάσεις - Αποστολή Εργασιών
- Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 -

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες (δια ζωσης και εξ αποστάσεως) να παρακολουθούν, προς ενημέρωσή τους,  την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ, την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του e-class.

Όπως γνωρίζουν, έχει ξεκινήσει η ανάθεση των εργασιών τους για τις τελικές εξετάσεις και πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευτές/τριες τους για την ολοκλήρωση των εργασιών Μέχρι 26 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΑΥΣΤΗΡΑ!!!).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, ενημερώνετε πρώτα τους/τις εκπαιδευτές/τριες σας ώστε να βρείτε λύση και στην συνέχεια το ΔΙΕΚ.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής ενός αρχείου αναζητούμε (σε συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτή/τριά μας) και άλλοον τρόπο αποστολής. πχ. email εκπαιδευτή/τριας, αποστολή με we transfer, σε εντυπη μορφή μέσω του ΔΙΕΚ, κ.α.