Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECLASS 2020A
- Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 -

Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες, εκπαιδευτικοί/τριες - καταριζόμενοι/ες, με την εισοδό τους να ενημερώσουν το προφίλ τους (διόρθωση στοιχείων-συμπλήρωση νέων), το email (ενημερώσεις απο το eclass, ανάκτηση κωδικού, κτλ) και να προσέξουν αν η εγγραφή τους έγινε στα σωστά τμήματα/μαθήματα.

καλή αρχή...